• Nga: Quy định về xác thực danh tính khi gửi tin nhắn dưới mọi hình thức bắt đầu có hiệu lực
  0 65
  Nga: Quy định về xác thực danh tính khi gửi tin nhắn dưới mọi hình thức bắt đầu có hiệu lực

  Quy định về xác thực danh tính bằng số điện thoại khi gửi tin nhắn dưới mọi hình thức bắt đầu có hiệu lực tại Nga. Kể từ ngày 5 tháng 5, tất cả các trình nhắn tin sẽ yêu cầu xác thực người dùng theo số điện thoại. Quy trình xác thực sẽ được thông qua chí sau khi nhận được phản hồi từ nhà điều hành di động rằng số điện thoại đang sử dụng thực sự thuộc về người dùng.

  Chi tiết ...
 • Tỷ giá RUB-VND

  Tin tức trong ngày