• Thêm năm doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam được xuất khẩu sang LB Nga
  0 16
  Thêm năm doanh nghiệp chế biến thủy sản Việt Nam được xuất khẩu sang LB Nga

  Kể từ ngày 4-12-2019, năm doanh nghiệp gồm: DL 374, Phân xưởng 1, Công ty Seaprodex Minh Hải; DL 34, Công TNHH chế biến thủy sản 1; DL 344, Công ty TNHH thủy sản Huy Nam; DL 409, Công ty Cổ phần chế biến thuỷ sản XNK Kiên Cường; DL 266, Công ty TNHH Ngọc Tùng, được phép xuất khẩu sản phẩm thủy sản sang Liên bang Nga.

  Chi tiết ...
 • Tỷ giá RUB-VND

  Tin tức trong ngày