Vietnews.ru

Bộ Lao động Nga cho phép công chức không phải công bố tiền tệ ảo trong khai báo thu nhập

Xem thêm:

Bộ Lao động Nga vừa cho phép các công chức nhà nước không phải công bố tiền tệ ảo trong khai báo thu nhập và chi phí cho năm 2017 do thiếu quy định pháp luật về việc này.

Trong các khuyến nghị mới về thuế thu nhập, danh mục thu nhập được mở rộng bằng khoản tiền nhận được từ họ hàng (ngoại trừ vợ / chồng, vợ hoặc chồng và con chưa thành niên) và bên thứ ba trên cơ sở không hoàn lại.

Cho đến ngày 1 tháng 4, tổng thống, các thành viên của chính phủ, công chức liên bang, nhân viên của văn phòng tổng thống phải công khai báo cáo về thu nhập của họ. Công chức khu vực và thành phố, nhân viên của các quỹ ngoài ngân sách và nhân viên của Ngân hàng Trung ương nộp không muộn hơn ngày 30 tháng 4.

Theo RBK


BÀI VIẾT LIÊN QUAN