Vietnews.ru

Bộ tài chính Nga không thấy cần phải miễn thuế cho người khai thác tiền ảo (miner)

Xem thêm:
Bộ tài chính Nga thấy không cần phải miễn thuế tạm thời cho người khai thác tiền ảo (miner), thứ trưởng Bộ tài chính Alexei Moiseev cho biết.


Hôm thứ Sáu, tờ Vedomosti, đề cập tới định hướng quy định về khai thác tiền ảo, do Bộ Truyền thông chuẩn bị, cho biết những người khai thác tiền ảo đang chờ quy định cho phép hai năm miễn thuế, sau đó họ sẽ phải duy trì các sổ sách kế toán; Sau giai đoạn miễn thuế, pháp nhân sẽ phải nộp thuế thu nhập, và thuế GTGT sẽ không không phải trả nữa; về việc các cá nhân khai thác tiền ảo (miner) sẽ trả khoản thuế nào, trong quy định mới không thấy nêu ra.

"Tôi không thấy cần thiết phải miễn thuế trong việc này", ông Moiseev đã trả lời về vấn đề này như vậy.

Theo Banki.ru


BÀI VIẾT LIÊN QUAN