Vietnews.ru

Các cửa hàng trực tuyến nước ngoài sẽ phải tuân thủ luật bảo hộ người tiêu dùng của Nga

Xem thêm:


Tòa án tối cao Liên bang Nga đã công bố nghị định "về việc áp dụng các quy tắc của luật tư nhân quốc tế bởi các tòa án của Liên bang Nga". Ở một số điều  tài liệu này liên quan đến việc mua hàng trực tuyến tại ở các cửa hàng nước ngoài.

Nghị định này nêu rõ quá trình sử lý trong tình huống khi xảy ra tranh chấp giữa người mua và người bán. Tòa án Tối cao đã quyết định rằng trong các tình huống như vậy, các tiêu chuẩn của Nga về bảo vệ người tiêu dùng có thể được áp dụng. Điều này có nghĩa là, ví dụ, có thể áp dụng hình phạt bổ xung tới người bán do không tự nguyện tuân thủ các yêu cầu pháp lý của người mua và tòa án sẽ tính cộng thêm 50% vào số tiền phạt.

Nếu một nhà sản xuất nước ngoài phân phối sản phẩm từ lãnh thổ của mình qua Internet hoặc với sự trợ giúp của các danh mục để đặt hàng, tòa án có thể áp dụng bảo vệ người tiêu dùng được cung cấp bởi luật pháp của Nga, Vladimir Gruzdev, chủ tịch hội đồng luật sư Nga cho biết.

Ngay cả quảng cáo của một cửa hàng nước ngoài trên các cở sở thuộc Nga cũng đã buộc nó phải tuân theo các quy tắc của pháp luật Nga. Một dấu hiệu khác là dấu hiệu giá bằng rúp: Một trang web trên Internet có thể được xem là hướng tới người tiêu dùng Nga, nếu một trong những ngôn ngữ của nó là tiếng Nga, giá được trích dẫn bằng rúp Nga, có ghi số điện thoại liên lạc với mã cốt Nga hoặc có những bằng chứng tương tự khác (ví dụ: chủ sở hữu trang web đã đặt hàng các dịch vụ nhằm tăng trích dẫn trang web của mình từ người dùng Internet Nga), tài liệu trích dẫn.

Nghị định giải thích chi tiết cho các tòa án cấp thấp hơn những gì cần tập trung vào khi xem xét các trường hợp trong đó người mua Nga nộp đơn kiện một cửa hàng trực tuyến nước ngoài. Thẩm phán Tòa án tối cao Natalya Pavlova lưu ý rằng trong những năm gần đây, số lượng các tranh chấp như vậy đã tăng lên liên tục. Kể từ năm 2010, số vụ tranh chấp kinh tế có sự tham gia thành phần nước ngoài đã tăng hơn gấp sáu lần. "Điều quan trọng là tỷ lệ trường hợp chiến thắng các vụ nước ngoài tham gia trong các tòa án Liên bang nga vượt quá 60%. Con số này cho thấy không có sự thiện vị nào", thẩm phán nói thêm.

Theo habr.com


BÀI VIẾT LIÊN QUAN