Vietnews.ru

Chủ sở hữu đất nông nghiệp nào lớn nhất ở Nga?

Xem thêm:


Tập đoàn Nông nghiệp "Miratorg" trở thành chủ sở hữu đất nông nghiệp lớn nhất ở Nga với 1 triệu ha đất. Tổng diện tích đất nông nghiệp hầu như không thay đổi, nhưng số lượng quỹ đất thuộc sở hữu của các pháp nhân đang tăng lên.

Năm ngoái "Miratorg" đã quản lý 676 nghìn ha, và với con số này, tập đoàn chỉ đứng vị trí  thứ hai, sau tập đoàn "Prodimex" (với quỹ đất tăng từ 790 nghìn lên 865 nghìn ha vào năm ngoái).

Các chủ sở đất nông nghiệp lớn khác ngoài Miratorg và Prodimex là Rusagro (650 nghìn ha), Agrocomplex im. N.I. Tkachev, (649 nghìn ha) và EkoNiva-APK (504 nghìn ha). EkoNiva-APK năm ngoái đã tăng 170 nghìn ha quỹ đất của mình, và đây là một trong những công ty đã mở rộng quỹ đất đáng kể nhất trong số tham gia xếp hạng.

Xếp hạng BEFL bao gồm 56 công ty với tổng quỹ đất - 13,5 triệu ha, trong đó 27% nằm dưới sự kiểm soát của năm công ty đứng đầu. Kết quả top 5 hiện tại cho tổng khối lượng đất cao hơn 4% so với năm ngoái và gần gấp đôi so với bảy năm trước. Theo dữ liệu do Rosreestr cung cấp, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tổng diện tích đất nông nghiệp ở Nga hầu như không thay đổi và chiếm tới 383,2 triệu ha, trong đó 51,6% là đất nông nghiệp. Đồng thời, các nhà phân tích của BEFL lưu ý sự gia tăng về khối lượng của quỹ đất thuộc sở hữu của các pháp nhân.

Theo RBC


BÀI VIẾT LIÊN QUAN