Vietnews.ru

Nga đã giảm các khoản nợ nước ngoài thấp nhất trong 10 năm

Xem thêm:

Nợ nước ngoài của Nga (công và tư) đã giảm trong năm 2018 xuống 64,4 tỷ đô la, còn 453,7 tỷ đô la. Đây là con số tối thiểu trong mười năm gần đây.

Nợ nước ngoài của Nga, bao gồm nợ của các cơ quan chính phủ Nga, Ngân hàng Trung ương, ngân hàng thương mại, công ty và cá nhân với đối tượng nước ngoài, năm 2018 đã giảm 64,4 tỷ USD, tương đương 12,4% tổng là 453,75 tỷ USD, theo Ngân hàng Trung ương vào ngày 1 tháng 1. Trong quý IV, nợ nước ngoài đã giảm 16,5 tỷ USD, tương đương 3,5%.

Là một phần của nợ nước ngoài, khoảng 56 tỷ đô la được hạch toán bằng các khoản vay từ chính phủ liên bang và Ngân hàng Trung ương, và khoảng 398 tỷ đô la - bởi các ngân hàng, công ty và cá nhân. Chỉ hơn một phần tư nợ nước ngoài của Nga là nợ phải trả bằng rúp, theo  dữ liệu của Ngân hàng Trung ương kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2018. Khoảng 53% nợ nước ngoài là nợ của khu vực tư nhân.

Theo RBK


BÀI VIẾT LIÊN QUAN