Vietnews.ru

Nga cho phép khai thác khoáng sản đồng hành

Xem thêm:
nga cho phep khai thac khoang san dong hanh

Chính phủ đã phê duyệt dự luật cho phép các công ty dầu khí khai thác các khoáng sản đồng hành trong quá trình khai thác dầu khí được cấp phép. Để chính thức có hiệu lực, dự luật cần được Duma Quốc gia thông qua.  

Hiện tại, theo luật, người sử dụng tài nguyên chỉ được sử dụng các khoáng sản khai thác được đúng theo giấy phép được cấp. Nếu một loại khoáng sản mới không có trong giấy phép được phát hiện trong quá trình thăm dò, người sử dụng tài nguyên không có quyền khai thác nó.

Dự luật mới cho phép người sử dụng tài nguyên có quyền khai thác tất cả các khoáng sản dưới lòng đất (trừ dầu khí), trong khu vực khai thác được cấp phép, dựa trên hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được phê duyệt. Việc thông qua dự luật sẽ tăng hiệu quả và chống lãng phí nguồn tài nguyên khoáng sản của đất nước.

Theo petrotimes.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN