Vietnews.ru

Nga chuẩn bị Chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2050 gắn với giảm phát thải khí nhà kính

Xem thêm:
Bộ Phát triển kinh tế Nga ngày 23/3 trình Chính phủ Liên bang Nga phê duyệt Dự thảo Chiến lược phát triển dài hạn của Liên bang Nga đến năm 2050 và đã được Chính phủ Nga phê duyệt ngày 25/03 với mức phát thải khí nhà kính ở mức thấp.    


Nội dung dự thảo đề xuất tăng cường mục tiêu quốc gia là giảm khí thải và đưa ra các công cụ kích thích các công ty giảm phát thải khí nhà kính. Kịch bản cơ sở giả định giảm 9% lượng thải carbon trong GDP vào năm 2030 và 48% vào năm 2050 (từ mức của năm 2017) và giảm phát thải khí nhà kính xuống 1/3 vào năm 2030 (từ mức của năm 1990).

Một kịch bản chuyên sâu của chiến lược cho phép đạt được tính trung lập carbon của nền kinh tế cho đến cuối thế kỷ XXI. Ở kịch bản cơ bản của dự thảo chiến lược, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng ở quy mô lớn, bao gồm đảm bảo cân bằng toàn diện giữa khai thác tài nguyên rừng và phát triển diện tích rừng mới; đưa các dự án trong lĩnh vực nhà ở, công nghiệp, năng lượng nằm trong hệ thống quản lý carbon quốc gia; tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân gia tăng trong cơ cấu sử dụng năng lượng. Tiếp đó là giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trên cơ sở tăng trưởng kinh tế gắn liền với khả năng hấp thụ CO2 của hệ thống rừng. Tuy nhiên, lượng khí thải nhà kính từ 2017 đến 2030 sẽ tăng từ 1,578 tỷ tấn lên 2,077 tỷ tấn CO2 quy đổi.

Sau năm 2030, phát thải CO2 sẽ giảm dần và vào năm 2050 lượng khí thải sẽ về ngưỡng của năm 1993. Ở kịch bản chuyên sâu, trong trường hợp Chính phủ sẽ đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng tái tạo và công nghệ lưu trữ điện năng; thu gom và xử lý CO2. Theo kịch bản này thì Nga sẽ đạt sự ngưỡng trung hòa carbon vào nửa sau thế kỷ 21.


Theo Petrotimes.vn


BÀI VIẾT LIÊN QUAN