Vietnews.ru

Nga: Sản Lượng Cá Hồi Kỷ Lục

Xem thêm:
Kỹ nghệ đánh cá Nga đạt kỷ lục mới về lượng đánh bắt cá hồi. Tính tới ngày 28/8/2018, sản lượng lưới cá tới 538,000 tấn, tức là 88% nhiều hơn cùng kỳ trong năm 2016 (so sánh lượng cá hồi là giữa các năm chẵn và lẻ).BÀI VIẾT LIÊN QUAN