Vietnews.ru

Nga tăng cường cắt giảm sản lượng dầu trong 12 ngày đầu tháng 2/2019

Xem thêm:

Sản lượng dầu trung bình của Nga ở mức 11,34 triệu thùng/ngày trong 12 ngày đầu tháng 2/2019, giảm 70.000 thùng/ngày so với mức tháng 10/2018, mức sử dụng làm chuẩn trong thỏa thuận cắt giảm sản lượng toàn cầu.

OPEC và các nhà sản xuất dầu mỏ toàn cầu khác hồi tháng 12/2018 đã đồng ý giảm sản lượng 1,2 triệu thùng/ngày để hỗ trợ giá dàu và cố gắng cân bằng thị trường. Nga đang cắt giảm từ mức 11,41 triệu thùng/ngày trong tháng 10/2018.

Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak cho biết sản lượng dầu của Nga giảm 47.000 thùng/ngày trong tháng 1/2018 so với tháng 10/2019. Bộ Năng lượng từ chối bính luận.

Nguồn: VITIC/Reuters


BÀI VIẾT LIÊN QUAN