Vietnews.ru

Người Nga sẽ được xóa nợ thuế 150 tỷ rúp

Xem thêm:
Theo sáng kiến của Vladimir Putin, nhà nước Nga sẽ xóa các khoản nợ thuế khó đòi cho các công dân Nga là các cá nhân và doanh nhân cá thể với tổng số hơn 150 tỷ rúp.


Andrei Makarov, Chủ tịch Ủy ban Duma về ngân sách và thuế, nói với các phóng viên, đây là một phần trong số chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin đã đưa ra trong cuộc họp báo ngày 14 tháng 12, các cơ quan thuế sẽ xoá sổ các khoản nợ xấu của người Nga về thuế và phí bảo hiểm trị giá hơn 150 tỷ rúp. Trả lời câu hỏi của RBC, ông chỉ rõ rằng chỉ một phần ba trong số tiền nợ này là những khoản nợ khó đòi, phần còn lại có thể được thu hồi về nguyên tắc, nhưng chính phủ sẽ cho phép điều này.

Theo quyết định này thì:

Thứ nhất, đó là các khoản nợ thuế được chốt vào ngày 1 tháng 1 năm 2015 của các cá nhân trên thuế bất động sản, đất đai và xe (thuế tài sản).

Thứ hai là các khoản nợ xấu của doanh nghiệp cá nhân cũng cùng ngày này (1 tháng giêng năm 2015) ngoại trừ thuế khai thác khoáng sản, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng xuất nhập khẩu.

Thứ ba, các doanh nghiệp cá nhân cũng sẽ được xóa nợ trên phí bảo hiểm và các khoản phạt thuế đối với nợ cho giai đoạn kết thúc trước ngày 01 Tháng 1 năm 2017 (từ ngày này việc quản lý đóng bảo hiểm được chuyển từ các Quỹ phi ngân sách sang cho cơ quan thuế).

Thứ tư, người Nga sẽ được xóa nợ thuế thu nhập cá nhân từ thu nhập nhận được từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đến ngày 01 tháng 12 năm 2017, số thuế mà cơ quan thuế không thu được. Trong trường hợp cuối, nội dung đề cập đến thuế thu nhập cá nhân, được tính là "thu nhập có điều kiện" phát sinh do hậu quả của việc hủy bỏ số nợ công dân trước ác ngân hàng, nợ các dịch vụ chưa thanh toán của các tổng đài điện thoại và nợ các công ty dịch vụ nhà ở và tiện ích.

Theo RBC.ru


BÀI VIẾT LIÊN QUAN