Vietnews.ru

Sberbank công bố mức trả cổ tức kỷ lục trong lịch sử của các công ty Nga

Xem thêm:


Sberbank sẽ trả cổ tức 361,4 tỷ rúp (~5,63 tỷ USD) cho các cổ đông, tương đương 43,5% lợi nhuận theo IFRS. Đây là mức cổ tức kỷ lục đối với các công ty Nga. Một nửa số cô tức - khoảng 180 tỷ rúp - sẽ được gửi vào ngân sách liên bang Nga.

Cổ tức trên mỗi cổ phiếu là 16 rúp. Mức trả cổ tức này tương ứng với lãi suất 6% / năm đối với cổ phiếu phổ thông, 7% - cho cổ phiếu ưu đãi.

Ngân hàng nhà nước Nga sở hữu 50% cộng một cổ phần của Sberbank, ngân hàng Sberbank trả cổ tức cho Ngân hàng Trung ương và Ngân hàng Trung ương chuyển khoản lãi này vào ngân sách. Theo kết quả năm tài chính 2018, kho bạc có thể nhận được khoảng 180 tỷ rúp từ Sberbank. Hồi tháng 9, được biết theo dự thảo ngân sách nhà nước cho năm 2019 Bộ Tài chính đã có kế hoạch nhận khoảng 209 tỷ rúp từ Sberbank dưới dạng cổ tức.

Theo RBC


BÀI VIẾT LIÊN QUAN