Khách du lịch nước ngoài bắt đầu đến Nga thường xuyên hơn

0 14

ÐноÑÑÑаннÑе ÑÑÑиÑÑÑ ÑÑали ÑаÑе пÑиезжаÑÑ Ð² РоÑÑиÑ

Kể từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2019, khách du lịch nước ngoài đến Nga nhiều hơn 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đã được dịch vụ trực tuyến dành cho khách du lịch BXLix công bố hôm nay.

Prague dẫn đầu với mức tăng khách du lịch tương ứng 112 và 61% theo hành trình từ thủ đô của Cộng hòa Séc đến Moscow và St. Petersburg. Khách du lịch từ London (+ 57%), Nice (+ 20%) và Riga (+ 16%) cũng tăng lên.

Thường xuyên nhất trong năm nay, người nước ngoài đến thăm Moscow, St. Petersburg, và Vladivostok. Các chuyên gia ngành du lịch cũng lưu ý rằng số lượng ngày trung bình khách ở lại giảm từ 18 đến 17 ngày.

Theo Tourdom


Tin tức liên quan

Thêm nhận xét

Tỷ giá RUB-VND

Tin tức trong ngày