Vietnews.ru

Đường sắt Nga huỷ và giảm một số chặng do ảnh hưởng COVID-19

Đường Sắt nga sẽ giảm một số tuyến tàu chạy trong nước, cũng như hủy bỏ một số chặng trong đó. Thay đổi này có liên quan đến sự lây lan của COVID-19 cũng như do lượng hành khách giảm.

Các chuyến tàu bị hủy hoặc giảm trong khoảng từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 5. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các chuyến tàu sau: Moscow - Nizhny Novgorod, Moscow - St. Petersburg, Yekaterinburg - Kazan, Irkutsk - Zabaikalsk, Belgorod - Moscow.

Theo travel.rambler.ruBÀI VIẾT LIÊN QUAN