Khám phá những trạm tàu điện ngầm tráng lệ ở LB Nga

0 1 614

[b]Du khách đến LB Nga, ngoài việc được khám phá các kiến trúc độc đáo của các tòa nhà trên mặt đất thì bên dưới các đường phố của Moscow, có một thế giới khác, một kiến trúc sang trọng đẹp đến ngỡ ngàng cho du khách.[/b]

Các trạm tàu điện ngầm mở cửa vào năm 1935, được thiết kế cho một dự án tuyên truyền lớn của Liên Xô. Các trạm đều có tượng bán thân của các nhà lãnh đạo Liên Xô như Lenin, các bức tranh hoành tráng với các yếu tố tuyên truyền thời ấy.

Hãy khám phá các trạm tầu điện ngầm đẹp ngất ngây ở Moscow.

[color=#0000cd][img]http://www.baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/102015/21/23/234002baoxaydung_1.jpg[/img][/color]
[color=#0000cd]Trạm tàu điện ngầm Taganskaya, Moscow[/color]

[img]http://www.baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/102015/21/23/234002baoxaydung_2.jpg[/img]
[color=#0000cd]Trạm tàu điện ngầm Elektrozavodskaya, Moscow[/color]

[color=#0000cd][img]http://www.baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/102015/21/23/234002baoxaydung_3.jpg[/img][/color]
[color=#0000cd]Trạm tàu điện ngầm Komsomolskaya, Moscow[/color]

[color=#0000cd][img]http://www.baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/102015/21/23/234002baoxaydung_4.jpg[/img][/color]
[color=#0000cd]Trạm tàu điện ngầm Mayakovskaya, Moscow[/color]

[color=#0000cd][img]http://www.baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/102015/21/23/234002baoxaydung_5.jpg[/img][/color]
[color=#0000cd]Trạm tàu điện ngầm Novolobodskaya, Moscow[/color]

[color=#0000cd][img]http://www.baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/102015/21/23/234002baoxaydung_6.jpg[/img][/color]
[color=#0000cd]Trạm tàu điện ngầm Arbatskaya, Moscow[/color]

[color=#0000cd][img]http://www.baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/102015/21/23/234002baoxaydung_7.jpg[/img][/color]
[color=#0000cd]Trạm tàu điện ngầm Avoto, St. Petersburg[/color]

[color=#0000cd][img]http://www.baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/102015/21/23/234003baoxaydung_8.jpg[/img][/color]
[color=#0000cd]Trạm tàu điện ngầm Kiyevsskaya, Moscow[/color]

[color=#0000cd][img]http://www.baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/102015/21/23/234003baoxaydung_9.jpg[/img][/color]
[color=#0000cd]Trạm Metro Sokol, Moscow[/color]

[color=#0000cd][img]http://www.baoxaydung.com.vn/stores/news_dataimages/hiep/102015/21/23/234003baoxaydung_10.jpg[/img][/color]
[color=#0000cd]Trạm tàu điện ngầm Kiyevsskaya (phía Đông), Moscow[/color]

Theo http://www.baoxaydung.com.vn


Tin tức liên quan

Thêm nhận xét

Tỷ giá RUB-VND

Tin tức trong ngày