Rosatom khởi động dự án chế tạo máy tính lượng tử trị giá 24 tỷ rúp

0 14

Theo người đứng đầu dự án, hiệu quả kinh tế của các thiết bị sẽ được biết không sớm hơn 5 năm nữa.Dự án sẽ được hoạn thiện đến 2024, dụ án này kết nối những nỗ lực của các tổ chức và các nhóm tham gia vào chế tạo máy tính lượng tử ở Nga.

Các máy tính lượng tử có khả năng giải quyết những vấn đề mà các siêu máy tính "cổ điển" không giải quyết được, Rosatom nhận định. "Đặc biệt, nó là một mô phỏng của hành vi của các phân tử phức tạp cho sự phát triển của các loại thuốc và vật liệu mới, các vấn đề logic phức tạp, làm việc với dữ liệu lớn," công ty nhà nước này nói thêm.

Viện khoa học mang tên Dukhova trực thuộc "Rosatom" sẽ tham gia vào việc chế tạo máy tính lượng tử. Ngoài ra lãnh vực này cũng đã có sự tham gia của các nhà khoa học từ Đại học quốc gia Moskva, MIPT, NITU "MISIS" và nhiều người khác.

Theo RBC


Tin tức liên quan

Thêm nhận xét

Tỷ giá RUB-VND

Tin tức trong ngày