Vietnews.ru

Nga thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu nhà nước thống nhất, thu thập thông tin từ 800 nguồn

Xem thêm:


Đến năm 2022, một hệ thống quản lý dữ liệu quốc gia thống nhất sẽ bắt đầu hoạt động tại Liên bang Nga. Hệ thống này sẽ thu thập thông tin từ nhiều tài nguyên thông tin nhà nước khác nhau. Hiện nay đã có kế hoạch tiến hành một thử nghiệm để tự động hoá danh sách bầu cử và tạo ra hồ sơ kỹ thuật số của công dân.

Để khởi động hệ thống, theo các quan chức, cần phải thực hiện các thay đổi phù hợp về pháp luật, tiến hành các thử nghiệm và kiểm tra cơ sở hạ tầng. Thêm vào đó, hệ thống bỏ phiếu điện tử cũng sẽ được thử nghiệm.

Trong một hệ thống tập trung, dữ liệu sẽ được thu thập từ nhiều hệ thống, cơ quan đăng ký và cơ sở dữ liệu khác nhau, hiện có hơn 800 nguồn thông tin khác nhau ở Liên bang Nga. Đặc biệt, thông tin sẽ được thu thập từ Đăng ký dân số liên bang, Đăng ký pháp nhân nhà nước, Đăng ký bất động sản, Đăng kiểm xe. Ngoài ra hệ thống sẽ được bổ xung thêm dữ liệu về hộ chiếu của công dân Nga, thông tin về hệ thống bảo hiểm hưu trí bắt buộc, v.v.

Đồng thời - Tôi muốn nhấn mạnh - chúng tôi không có kế hoạch kết hợp vật lý các cơ sở dữ liệu hiện có và điều này là không cần thiết, miễn là chúng tương thích và không yêu cầu xác minh dài hạn khi vào một cơ sở dữ liệu để được xác thực trong cơ sở dữ liệu khác. - nhận xét về dự án Dmitry Medvedev.

Hiện tại, hơn 80 petabyte dữ liệu được lưu trữ trong các hệ thống thông tin nhà nước. Trong năm năm tới, khối lượng này sẽ tăng gấp đôi. Chỉ trong Sổ đăng ký bất động sản nhà nước thống nhất hiện có khoảng 300 triệu hồ sơ.

Các quan chức tin rằng việc tạo ra một hệ thống như vậy sẽ giải quyết một số vấn đề cùng một lúc. Trong số đó là tốc độ cập nhật thông tin chậm, do đó dữ liệu được lưu trữ không phải lúc nào cũng tương ứng với tình trạng thực tế. Một hệ thống tập trung sẽ giúp theo dõi độ chính xác của việc lưu trữ dữ liệu, cũng như cập nhật chúng.

Vấn đề còn ở chỗ, trên cơ sở dữ liệu từ các hệ thống nhà nước, các quyết định quản lý nghiêm túc được đưa ra. Và nếu thông tin không đúng sự thật thì các giải pháp sẽ không tối ưu. Điều này bất chấp một thực tế là vào chín năm trước, một hệ thống tương tác điện tử liên ngành đã được áp dụng. Năm 2018, hệ thống này dã bảo đảm cho hơn 32 tỷ giao dịch.

Hệ thống tập trung sẽ cho phép nhận thông tin từ các nguồn khác nhau trong chế độ trực tuyến, làm cho nó trở nên dễ dàng hơn cho công dân trong quá trình thu thập các tài liệu được yêu cầu, ví dụ, để bán một ngôi nhà mùa hè hoặc một chiếc xe hơi. Ngoài ra, vấn đề kết nối của các dịch vụ công cộng khác nhau cũng sẽ được giải quyết.

Ngày nay, một người cụ thể trong các hệ thống thông tin khác nhau được xác định khác nhau. Ví dụ, trong hệ thống cảnh sát giao thông - theo số giấy phép lái xe, với tư cách là người nộp thuế - theo số nhận dạng người nộp thuế, đối với kế toán lương hưu - theo SNILS, trong nhiều hệ thống - theo số hộ chiếu công dân, số hộ chiếu này được thay đổi vài lần trong suốt cuộc đời. Và để kết nối tất cả thông tin một cách chất lượng này là gần như không thể thực hiện. Cũng tương tự như vậy với các xác lập cơ bản khác, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Truyền thông đại chúng, Konstantin Noskov cho biết.

Năm nay, một thí nghiệm sẽ được tiến hành theo năm hướng cùng một lúc. Một trong số đó là hình thành danh sách chung cho cử tri liên bang. Quá trình này rất cần tự động hóa, vì dữ liệu hiện được nhập vào qua sự chuyển giao vật lý giấy tờ từ chỗ này sang chỗ khác. Chính quyền địa phương nhận được thông tin như vậy từ một số bộ phận và tập hợp dữ liệu. Phải mất đến ba tháng.

Hướng thứ hai là tạo ra hồ sơ kỹ thuật số của các công dân.

Thứ ba là một thử nghiệm với Hệ thống Địa chỉ Thông tin Liên bang.

Thứ tư, việc hình thành hộ chiếu của các đô thị trên cơ sở thông tin từ Rosstat, Kho bạc Liên bang, CEC và Bộ Phát triển Kinh tế.

Thứ năm là một nền tảng phân tích kỹ thuật số để giảm gánh nặng báo cáo và đơn giản hóa quá trình thu thập dữ liệu thống kê từ các doanh nghiệp và công chúng. Chính quyền đề xuất tạo ra một không gian thông tin duy nhất cho việc thu thập các báo cáo thống kê của Rosstat và Bộ Nông nghiệp, nơi dữ liệu không thể được lặp lại.

Theo habr.com
BÀI VIẾT LIÊN QUAN