Nga: Sản Lượng Cá Hồi Kỷ Lục

0 118

Kỹ nghệ đánh cá Nga đạt kỷ lục mới về lượng đánh bắt cá hồi. Tính tới ngày 28/8/2018, sản lượng lưới cá tới 538,000 tấn, tức là 88% nhiều hơn cùng kỳ trong năm 2016 (so sánh lượng cá hồi là giữa các năm chẵn và lẻ).


Tags: Cá Hồi

Tin tức liên quan

Thêm nhận xét

Tỷ giá RUB-VND

Tin tức trong ngày