Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đạt kỷ lục

0 43

Trung Quốc

Kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc năm 2019 tăng lên mức kỷ lục, đạt 110,75 tỷ USD, cao hơn 3,4% so với năm 2018. Số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã chứng tỏ điều này.

Năm 2019, xuất khẩu từ Trung Quốc sang Nga tăng 3,6% và đạt 49,7 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu theo chiều ngược lại từ Nga sang Trung Quốc tăng 3,2%, đạt 61,05 tỷ USD.

Kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ có động thái ngược lại. Giá trị này giảm 14,6%, đạt 541,22 tỷ USD. Nguyên nhân sụt giảm như vậy là do cuộc chiến thương mại kéo dài giữa hai nước. Đặc biệt giảm mạnh là xuất khẩu của Mỹ sang đất nước Trung Hoa - 20,5% (122,7 tỷ USD). Xuất khẩu từ Trung Quốc sang Hoa Kỳ giảm 12,5% - đạt 418,5 tỷ USD.

Theo Sputnik


Tin tức liên quan

Thêm nhận xét

Tỷ giá RUB-VND

Tin tức trong ngày