Chính phủ Nga đặt hạn ngạch cho việc làm của dân nhập cư

0 50Đa số người nhập cư được phép làm trong lãnh vực xây dựng - chiếm 80% hạn ngạch. Tuy nhiên, tỷ lệ này không áp dụng cho Moskva, Dagestan, Buryatia và vùng Amur.

Chính phủ đã xác định tỷ lệ cho phép của người lao động nước ngoài trong một số lĩnh vực của nền kinh tế cho năm 2020, quyết định này đã được thủ tướng Dmitry Medvedev ký duyệt.

Trong một số lĩnh vực, chính quyền Nga vẫn duy trì các quy tắc thiết lập cho năm 2019. Ví dụ như trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa và hành khách trên đất liền cho phép tỷ lệ của người di cư không quá 26% tổng số nhân viên, trong việc trồng rau-50%, trong xây dựng-80%. Tuy nhiên, hạn ngạch về xây dựng không áp dụng tại các khu vực Moskva, Dagestan, Buryatia và vùng Amur.

Người di cư sẽ không thể tham gia vào buôn bán lẻ ở các cơ sở bán lẻ lưu động, các hiệu thuốc, chợ và các hình thức buôn bán khác không phải cửa hàng, quầy và chợ - trong các loại hình kinh doanh này chính phủ Nga đặt hạn ngạch lao động người nước ngoài bằng 0%.

"Các quyết định được thực hiện là cần thiết để điều chỉnh sự tham gia của lao động nước ngoài trong một số hoạt động kinh tế, có tính đến các đặc điểm của khu vực của thị trường lao động và sự cần thiết phải sử dụng công dân Nga như là một ưu tiên," điều này được nêu trên trang web của chính phủ.

Trong nửa đầu của 2019 đã có 2,4 triệu người nước ngoài đến Nga để làm việc, theo số liệu thống kê từ cơ quan biên phòng thuộc FSB. Họ chủ yếu là công dân của các nước CIS. Dẫn đầu về số lượng người nhập cư lao động là Uzbekistan - 918 ngàn người. từ Tajikistan - 523,9 ngàn người, từ Kyrgyzstan - 265 ngàn người, từ Ukraine - 164 ngàn người, từ Kazakhstan - 105,3 ngàn người.

Theo RBC


Tin tức liên quan

Thêm nhận xét

Tỷ giá RUB-VND

Tin tức trong ngày