Vietnews.ru

Nga: Quy định về xác thực danh tính khi gửi tin nhắn dưới mọi hình thức bắt đầu có hiệu lực

Xem thêm:


Quy định về xác thực danh tính bằng số điện thoại khi gửi tin nhắn dưới mọi hình thức bắt đầu có hiệu lực tại Nga. Kể từ ngày 5 tháng 5, tất cả các trình nhắn tin sẽ yêu cầu xác thực người dùng theo số điện thoại. Quy trình xác thực sẽ được thông qua chí sau khi nhận được phản hồi từ nhà điều hành di động rằng số điện thoại đang sử dụng thực sự thuộc về người dùng, và trình nhắn tin sẽ chặn người dùng.

Trong trường hợp người dùng chấm dứt hợp đồng với nhà điều hành di động của mình, anh ta phải thông báo cho trình nhắn tin trong vòng 24 giờ. Sau đó, trình nhắn tin phải tiến hành xác thực mới trong vòng 20 phút.

Sắc lệnh liên quan được Thủ tướng Dmitry Medvedev ký ngày 27 tháng 10 năm ngoái, văn bản được công bố vào ngày 6 tháng 11. Văn bản của tài liệu nêu rõ rằng quyết định có hiệu lực 180 ngày kể từ ngày công bố.

Theo văn bản này, việc xác thực người dùng sẽ được tiến hành như sau: các trình nhắn tin sẽ yêu cầu thông tin về người dùng từ nhà điều hành di động, đối tượng này sẽ được yêu cầu cung cấp dữ liệu trong vòng 20 phút. Nếu nhà điều hành di động không cung cấp thông tin về người dùng hoặc cơ sở dữ liệu không chứa thông tin liên quan, việc xác thực sẽ không được thông qua.

Về phần mình, nhà điều hành di động, theo một nghị định của chính phủ, có nghĩa vụ nhập vào cơ sở dữ liệu của mình các thông tin về thuê bao sử dụng ứng dụng nhắn tin nào và mã xác thực của trình này.

Người đứng đầu Roskomnadzor (Cơ quan giiasm sát thông tin, liên lạc Nga), Alexander Zharov, giải thích rằng các quy tắc mới để xác định người dùng tin nhắn tức thời sẽ giúp "tạo ra một môi trường liên lạc an toàn". Ông nhấn mạnh rằng người dùng có thể sử dụng số điện thoại không phải của họ khi liên lạc qua trình tin nhắn, và việc ẩn danh gây khó khắn cho quá trình thực thi pháp luật.

Theo Rbk


BÀI VIẾT LIÊN QUAN