Bỏng mắt với dịch vụ Bikini rửa xe

0 1 105

[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/1.jpg[/img]
Tại Việt Nam, dịch vụ chân dài rửa xe xuất hiện cách đây chưa lâu nhưng tại Nga, Mỹ và một số nước châu Âu, hình ảnh này đã tồn tại từ rất lâu. Bạn dễ dàng nhìn thấy các cô gái mặc bikini, cầm bảng baby wash, bikini wash đứng chào mời ở ngoài đường. Vừa rửa xe, họ vừa nhảy sexy, thậm chí thoát y dần dần để thu hút và thu rút tiền boa của khách. Giá phải trả cho một lần rửa xe vào khoảng 35 đến 66 USD.

[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/2.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/5.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/7.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/8.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/9.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/10.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/11.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/13.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/14.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/15.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/16.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/17.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/19.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/20.jpg[/img]
[img]http://www.thegioioto.com.vn/Autos/Data/Images/2010/08/18/T1/21.jpg[/img]

[b]Theo thegioioto.com.vn[/b]


Tin tức liên quan

Thêm nhận xét

Tỷ giá RUB-VND

Tin tức trong ngày