Vietnews.ru

Bộ Giáo dục hoãn Kỳ thi tốt nghiệp quốc gia do ảnh hưởng COVID-19

Xem thêm:
Kỳ thi tốt nghiệp quốc gia (EGE) sẽ bắt đầu vào ngày 8 tháng 6, kỳ thi chính quốc gia dành cho học sinh lớp chín - từ ngày 9 tháng 6.Trước biến diễn lây lan của đại dịch COVID-19 Bộ Giáo dục Nga đã quyết định hoãn việc tổ chức kỳ thi quốc gia thống nhất (EGE).

Trước đó, bắt đầu giai đoạn chính của kỳ thi đã được lên kế hoạch vào ngày 25 tháng 5. Thi sớm diễn ra từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 13 tháng 4 và thi bổ sung là từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9. Giai đoạn chính của Kỳ thi tốt nghiệp quốc gia lúc trước đã được lên kế hoạch vào ngày 22 tháng 5.

Năm 2020, ở Nga có khoảng 797 nghìn người tham dự kỳ thi tốt nghiệp quốc gia, trong số đó có 692 nghìn học sinh tốt nghiệp các trường trong năm nay.

Theo RBC


BÀI VIẾT LIÊN QUAN