Putin bắt tay robot (VIDEO)

0 114Vladimir Putin và robot bắt tay (Tháng 09.2017)

Theo Youtube.com


Tags: Putin robot

Tin tức liên quan

Thêm nhận xét

Tỷ giá RUB-VND

Tin tức trong ngày