Nga tìm thấy viên kim cương kép quý hiếm đầu tiên trong lịch sử

0 11

Công ty khai thác đá quý tìm thấy khối kim cương có cấu trúc với viên kim cương lớn bọc một viên kim cương nhỏ; đây là viên kim cương kép đầu tiên trong lịch sử.


Tin tức liên quan

Thêm nhận xét

Tỷ giá RUB-VND

Tin tức trong ngày