Viện Hàn lâm Nga nhận 1 tỷ rúp để thiết lập cơ sở dữ liệu trường đại học và phổ biến khoa học

0 80

Tòa nhà chính của Viện Hàn lâm khoa học Nga

Viện Hàn lâm Nga nhận 1 tỷ rúp (~344 tỷ VND) từ chính phủ để thiết lập cơ sở dữ liệu trường đại học và phổ biến khoa học. Ông Alexey Khokhlov, phó chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAS) đã xác nhận sự kiện này.

Theo ông, những khoản tiền này sẽ sử dụng trong bốn lĩnh vực, được xác định bởi các sửa đổi cho pháp luật về Viện Hàn Lâm (RAN). "Việc đầu tiên và chính là phương pháp quản lý khoa học cho tất cả các tổ chức khoa học của đất nước, bao gồm tất cả các viện Khoa học và trường đại học", ông giải thích.

Khokhlov lưu ý rằng đây là một số lượng lớn các tổ chức. Giáo sư cho biết nó là cần thiết để tạo ra một cơ sở dữ liệu cho sự tương tác hiệu quả, cũng như xác minh các báo cáo và đánh giá hiệu suất.

"Hướng thứ hai là dự báo sự phát triển khoa học tại Nga. Điều này cũng đòi hỏi phải có chi phí bổ sung. Thứ ba là hoạt động đối ngoại. Và thứ tư là phổ biến khoa học, ông Khokhlov nói.

Theo rbc.ru


Tin tức liên quan

Thêm nhận xét

Tỷ giá RUB-VND

Tin tức trong ngày