Nga phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia đến năm 2022

0 89

Ngày 4-1, Văn phòng báo chí Chính phủ Nga cho biết, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia giai đoạn từ năm 2019 đến hết năm 2021.

Nga phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia đến năm 2022

Kế hoạch này bao gồm 58 điểm và 76 biện pháp được đề ra theo các hướng ưu tiên trong chính sách quốc gia.

Trong thông báo của Văn phòng báo chí Chính phủ nêu rõ, khi soạn thảo kế hoạch này, mọi đề xuất của các cơ quan hành pháp liên bang và khu vực, các tổ chức khoa học và công cộng đã được tính đến. Theo đó, kế hoạch sẽ góp phần thực hiện hiệu quả chính sách quốc gia của nhà nước Nga, thúc đẩy phát triển nền văn hóa các dân tộc Nga, hỗ trợ tiếng Nga như một ngôn ngữ quốc gia và của mọi dân tộc, cũng như hình thành một hệ thống hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống tại LB Nga thích ứng nền văn hóa, xã hội Nga.

Ngoài ra, kế hoạch này cũng giúp cải thiện hệ thống quản lý hành chính công, trong phạm vi thực thi chính sách quốc gia, cũng như sự tương tác giữa các cơ quan nhà nước với các thể chế xã hội dân sự, liên quan những vấn đề trong chính sách quốc gia.

Dự thảo kế hoạch này đã được xem xét và phê duyệt tại cuộc họp ngày 19-12-2018 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng quan hệ giữa các dân tộc, trực thuộc Tổng thống Nga.

Theo Nhandan.com.vn


Tin tức liên quan

Thêm nhận xét

Tỷ giá RUB-VND

Tin tức trong ngày