Thủ tướng Dmitry Medvedev tuyên bố từ nhiệm chính phủ

0 38Thủ tướng Dmitry Medvedev tuyên bố từ nhiệm chính phủ. Thông báo này xuất hiện ngay sau thông điệp của tổng thống Nga Vladimir Putin trước hội đồng liên bang. Vào cuối bài phát biểu của Putin, thủ tướng đã tổ chức một cuộc họp làm việc với người đứng đầu nhà nước.

Theo điều 117 của Hiến pháp, chính phủ có thể từ nhiệm. Trong trường hợp từ nhiệm, chính phủ, theo ủy nhiệm của tổng thống, sẽ tiếp tục hành động cho đến khi một chính phủ mới được thành lập.

Putin đã đề xuất người đứng đầu cơ quan Thuế Nga - Mikhail Mishustin ứng cử viên chức vị thủ tướng Nga.

Theo RBC


Tin tức liên quan

Thêm nhận xét

Tỷ giá RUB-VND

Tin tức trong ngày