Vietnews.ru

Tất cả những người vào Nga từ 19 tháng 3 sẽ phải tự cô lập trong 14 ngày

Xem thêm:

Tất cả công dân Nga vào Nga từ bất kỳ nước ngoài nào, cũng như người nước ngoài, giờ đây phải tuân thủ chế độ tự cô lập trong 14 ngày. Nga vừa công bố trên cổng thông tin chính thức về việc này ngày 19 tháng 3 năm 2020.

Theo sắc lệnh, chế độ cô lập phải được thực hiện tại nhà. Nếu điều này là không thể thực hiện, việc này có thể được cung cấp tại các cơ sơ theo dõi (như bệnh viện).

Những người đến lãnh thổ Liên bang Nga từ nước ngoài nên thông báo ngay về việc họ trở về Liên bang Nga, địa điểm, ngày lưu trú ở nước ngoài, thông tin liên lạc, bao gồm thông tin về nơi đăng ký và nơi lưu trú thực tế, đến đường dây nóng được tổ chức ở môi địa phương của Liên bang Nga.

Trong trường hợp có bất kỳ sự suy giảm nào về sức khỏe, phải ngay lập tức tìm kiếm sự trợ giúp y tế tại nhà, mà không cần phải đi đến các địa điểm y tế và báo cáo dữ liệu về việc đến Liên bang Nga.

Theo Atorus.ru


BÀI VIẾT LIÊN QUAN