Vietnews.ru

Bỏ chế độ cách ly 2 tuần cho người vào lãnh thổ Nga

Nga bỏ chế độ cách ly bắt buộc 14 ngày với các công dân Nga và người nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ ngày 15 tháng7.

Người nước ngoài, cũng như người Nga, sẽ phải có giấy chứng nhận về xét nghiệm âm tính đối với COVID-19. Trong trường hợp không có, thử nghiệm như vậy có thể được thực hiện ngay ở Nga.

Việc cách ly bắt buộc sẽ được bãi bỏ từ ngày 15 tháng 7. Để làm điều này, khách vào Nga phải có chứng nhận y tế được viết bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ Nga công nhận nhận, xác định âm tính với covid-19. Người nước ngoài sẽ có thể cung cấp một giấy chứng nhận đã qua thử nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) không sớm hơn ba ngày trước khi đến Nga, và giấy chứng nhận có kháng thể với immunoglobulin G (nếu có).

Nếu khách vào Nga không có các chứng nhận như vậy, khách sẽ có nghĩa vụ trong vòng ba ngày phải qua xét nghiệm COVID-19 tại Nga. Việc khách sẽ ở đâu trong khoản thời gian không được tài liệu này giải thích. Thủ tục thử nghiệm sẽ diễn ra trên cơ sở trả phí do người nhập cảnh tự thanh toán.Nếu khách vào Nga không có các chứng nhận như vậy, khách sẽ có nghĩa vụ trong vòng ba ngày phải qua xét nghiệm COVID-19 tại Nga. Việc khách sẽ ở đâu trong khoản thời gian không được tài liệu này giải thích. Thủ tục thử nghiệm sẽ diễn ra trên cơ sở trả phí do người nhập cảnh tự thanh toán.

Theo Rbc.ruBÀI VIẾT LIÊN QUAN