Vietnews.ru

17.05 - Nga có thêm 9.709 ca COVID-19, nâng tổng số lên 281.752 ca

 • 17.05 - Nga có thêm 9.709 ca COVID-19, nâng tổng số lên 281.752 ca, trong đó có 2.631 ca tử vong và 67.373 ca khỏi bệnh.
 • 16.05 - Nga có thêm 9.200 ca COVID-19, nâng tổng số lên 272.043 ca, trong đó có 2537 ca tử vong và 63.166 ca khỏi bệnh.
  • Nga ghi nhận thêm 119 người chết vì nCoV, mức tăng kỷ lục kể từ khi dịch bùng phát.
 • 15.05 - Nga có thêm 10.598 ca COVID-19, nâng tổng số lên 262.843 ca, trong đó có 2418 ca tử vong và 58.226 ca khỏi bệnh.
 • 14.05 - Nga có thêm 9.974 ca COVID-19, nâng tổng số lên 252.245 ca, trong đó có 2305 ca tử vong và 53.530 ca khỏi bệnh.
  • Bộ trưởng Văn hóa Nga - Olga Lyubimova đã chữa khỏi coronavirus và hiện đã trở lại làm việc bình thường.
  • Các chuyên gia FMBA phải đối mặt với một phiên bản mới của COVID-19, xuất hiện với hình ảnh lâm sàng của viêm phúc mạc huyết thanh và kèm theo đau bụng cấp tính kèm theo sốt.
  • Bộ trưởng Giáo dục Falkov đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm của coronavirus.
 • 13.05 - Nga có thêm 10.028 ca COVID-19, nâng tổng số lên 242.271 ca, trong đó có 2212 ca tử vong và 48.003 ca khỏi bệnh.
 • 12.05 - Nga có thêm 10.899 ca COVID-19, nâng tổng số lên 232.243 ca, trong đó có 2116 ca tử vong và 43.512 ca khỏi bệnh.
 • 11.05 - Nga có thêm 11.656 ca COVID-19, nâng tổng số lên 221.344 ca, trong đó có 2009 ca tử vong và 39.801 ca khỏi bệnh.
 • 10.05 - Nga có thêm 11.012 ca COVID-19, nâng tổng số lên 209.688 ca, trong đó có 1915 ca tử vong và 34.306 ca khỏi bệnh.
 • 09.05 - Nga có thêm 10.817 ca COVID-19, nâng tổng số lên 198.676 ca, trong đó có 1827 ca tử vong và 31.916 ca khỏi bệnh.
 • 08.05 - Nga có thêm 10.699 ca COVID-19, nâng tổng số lên 187.859 ca, trong đó có 1723 ca tử vong và 26.803 ca khỏi bệnh.
 • 07.05 - Nga có thêm 11.231 ca COVID-19, nâng tổng số lên 177.160 ca, trong đó có 1625 ca tử vong và 23.803 ca khỏi bệnh.
 • 06.05 - Nga có thêm 10.559 ca COVID-19, nâng tổng số lên 165.929 ca, trong đó có 1537 ca tử vong và 21.327 ca khỏi bệnh.
 • 05.05 - Nga có thêm 10.102 ca COVID-19, nâng tổng số lên 155.370 ca, trong đó có 1451 ca tử vong và 19.865 ca khỏi bệnh.
 • 04.05 - Nga có thêm 10.581 ca COVID-19, nâng tổng số lên 145.268 ca, trong đó có 1356 ca tử vong và 18.095 ca khỏi bệnh.
 • 02.05 - Nga có thêm 9.623 ca COVID-19, nâng tổng số lên 124.054 ca. Có tổng số 1222 ca tử vong và 15.013 ca khỏi bệnh.
 • 01.05 - Nga có thêm 7.933 ca COVID-19, nâng tổng số lên 114.431 ca. Có tổng số 1169 ca tử vong và 13.220 ca khỏi bệnh.
 • 30.04 - Nga có thêm 7.099 ca COVID-19, nâng tổng số lên 106.498 ca. Có tổng số 1073 ca tử vong và 11.619 ca khỏi bệnh.
 • 29.04 - Nga có thêm 5.841 ca COVID-19, nâng tổng số lên 99.399 ca. Có tổng số 972 ca tử vong và 10.286 ca khỏi bệnh.
 • 28.04 - Nga có thêm 6.411 ca COVID-19, nâng tổng số lên 93.558 ca. Có tổng số 867 ca tử vong và 8.456 ca khỏi bệnh.
 • 27.04 - Nga trong ngày có thêm 6.361 số ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên thành 87.147 ca. Có tổng số 794 ca tử vong và 7.346 ca khỏi bệnh.
 • 26.04 - Nga trong ngày có thêm 6.361 số ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số lên thành 80.949 ca. Có tổng số 747 ca tử vong và 6.767 ca khỏi bệnh.
 • Số ca nhiễm Covid-19 ngày 25.04 tại Nga trong ngày tăng thêm 5.966 nâng tổng số lên thành 74.588 ca. Có tổng số 681 ca tử vong và 6250 ca khỏi bệnh.
 • 24.04 - Nga có thêm 5.849 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 68.622 ca. Có tổng số 615 ca tử vong và 5568 ca khỏi bệnh.
 • 23.04 - Nga có thêm 4.774 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 62.773 ca. Có tổng số 555 ca tử vong và 4491 ca khỏi bệnh.
 • 22.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 22/04 tăng thêm 5.236 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 57.999 ca. Có tổng số 513 ca tử vong và 4420 ca khỏi bệnh.
 • 21.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 21/04 tăng thêm 5.642 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 52.763 ca. Có tổng số 456 ca tử vong và 3873 ca khỏi bệnh.
 • 20.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 20/04 tăng thêm 4.268 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 47.121 ca. Có tổng số 405 ca tử vong và 3446 ca khỏi bệnh.
 • 19.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 19/04 tăng thêm 6.060 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 42.853 ca. Có tổng số 361 ca tử vong và 3291 ca khỏi bệnh.
 • 18.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 18/04 tăng thêm 4.785 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 36.793 ca. Có tổng số 313 ca tử vong và 3057 ca khỏi bệnh.
 • 17.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 17/04 tăng thêm 4.070 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 32.008 ca. Có tổng số 273 ca tử vong và 2590 ca khỏi bệnh.
 • 16.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 16/04 tăng thêm 3.448 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 27.938 ca. Có tổng số 232 ca tử vong và 2304 ca khỏi bệnh.
 • 15.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 15/04 tăng thêm 3.388 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 24.490 ca. Có tổng số 198 ca tử vong và 1986 ca khỏi bệnh.
 • 14.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 14/04 tăng thêm 2.774 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 21.102 ca. Có tổng số 170 ca tử vong và 1694 ca khỏi bệnh.
 • 13.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 13/04 tăng thêm 2558 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 18.328 ca. Có tổng số 148 ca tử vong và 1470 ca khỏi bệnh.
 • 12.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 12/04 tăng thêm 2186 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 15.770 ca. Có tổng số 130 ca tử vong và 1291 ca khỏi bệnh.
 • 11.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 11/04 tăng thêm 1667 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 13.584 ca. Có tổng số 106 ca tử vong và 1045 ca khỏi bệnh.
 • 10.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 10/04 tăng thêm 1786 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 11.917 ca. Có tổng số 94 ca tử vong và 795 ca khỏi bệnh.
 • 09.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 09/04 tăng thêm 1459 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 10.131 ca. Có tổng số 76 ca tử vong và 698 ca khỏi bệnh.
 • 08.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 08/04 tăng thêm 1175 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 8672 ca. Có tổng số 63 ca tử vong và 580 ca khỏi bệnh.
 • 07.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 07/04 tăng thêm 1154 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 7497 ca. Có tổng số 58 ca tử vong và 494 ca khỏi bệnh.
 • 06.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 06/04 tăng thêm 954 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 6343 ca. Có tổng số 47 ca tử vong và 406 ca khỏi bệnh.
 • 05.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 05/04 tăng thêm 658 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 5389 ca. Có tổng số 45 ca tử vong và 355 ca khỏi bệnh. 
 • 04.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 04/04 tăng thêm 582 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 4731 ca. Có tổng số 43 ca tử vong và 333 ca khỏi bệnh.
 • 03.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 601 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 4149 ca. Có tổng số 34 ca tử vong và 281 ca khỏi bệnh.
 • 02.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 771 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 3548 ca. Có tổng số 30 ca tử vong và 235 ca khỏi bệnh.
 • 01.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 440 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 2777 ca. Có tổng số 24 ca tử vong và 190 ca khỏi bệnh.
 • 31.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 500 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 2337 ca. Có tổng số 17 ca tử vong.
 • 30.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 30/03 tăng thêm 302 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 1.836 ca.
 • 29.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 270 trong 24 giờ, nâng tổng số lên 1.534 ca, trong đó 1014 ca ở Moscow. Có 4 người tử vong trong ngày hôm qua nâng tổng số tử vong lên thành 8 người. 
 • 28.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 228 trong 24 giờ, nâng tổng số lên 1.264 ca. 49 ca khỏi bệnh đuwjc xuất viện.
 • 27.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 196 trong 24 giờ, nâng tổng số lên 1.036 ca, trong đó có bốn người chết.
 • Ngày 26/3, Nga đã ghi nhận thêm 182 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số đó 136 người tại Moscow, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 840.
 • Ngày 25/3, Nga đã ghi nhận thêm 163 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số đó 120 người tại Moscow, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 658.
 • Ngày 24/3, Nga đã ghi nhận thêm 57 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số đó 28 người tại Moscow, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 495. Thủ đô hiện chiếm hơn một nửa số trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện - 290 trên 495. Các khu vực còn lại có số lượng bệnh nhân lớn nhất: Khu vực Matxcơva - 35; Petersburg - 21; Vùng Sverdlovsk - 13; Vùng Samara - 10
 • Ngày 23/3, Nga đã ghi nhận thêm 71 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 438. Đây là mức tăng cao nhất trong ngày tại Nga.
 • Ngày 22/3 - Liên bang nga có thêm 61 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 367 người.
 • Ngày 21/3 - "Liên bang nga có thêm 53 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 306 người.
 • Ngày 20/3 - "Liên bang nga có thêm 54 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 253 người. Hầu hết các trường hợp nhiễm coronavirus mới trong ngày được phát hiện ở Moscow: 33 người. Sáu người bị bệnh ở Yakutia, bốn người ở St. Petersburg và vùng Samara, hai người ở vùng Kirov và Novosibirsk. Tại tỉnh Moscow, khu vực Ulyanovsk và Tyumen - mỗi nơi có 1 bệnh nhân.
 • Ngày 19/3 - "Liên bang nga có thêm 53 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 199 người. Trong số này, 188 là công dân nga và 11 là người nước ngoài. Cùng trong ngày Nga công bố có người chết đầu tiên từ COVID-19, nhưng sau đó chính thức phủ nhận với lý do người chết bởi nguyên nhân bệnh lý khác. 
 • Ngày 18/3 - "Liên bang nga hiện có 147 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó 31 người tại Moscow, 1 tại tỉnh Tomsk và 1 tại tỉnh Novosibirsk.
 • Ngày 17/3 - "Liên bang nga hiện có 114 trường hợp nhiễm COVID-19 tại 26 tỉnh. Trong đó 5 người đã bình phục và ra viện, 109 người đang trong bệnh viện. 106 người trong số có bệnh dạng nhẹ, không có triệu chứng nào", Phó Thủ Tướng Nga nói. 
 • Ngày 16/3, Nga công bố có 93 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Số người bị cách ly y tế để theo dõi là 15 ngìn người.
 • Ngày 15/3, Nga đã ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 63 trường hợp. 4 bệnh nhân đều về Nga từ các nước có dịch bệnh.
 • Ngày 14/3, Nga đã ghi nhận thêm 14 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 59 trường hợp. 
 • Ngày 13/3, Nga đã ghi nhận thêm 11 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 45 trường hợp. Trong số đó 42 có người Nga, 2 - Trung Quốc, 1 - Ý.
 • Ngày 12/3, Nga đã ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 34 trường hợp.
 • 22.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 22/04 tăng thêm 5.236 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 57.999 ca. Có tổng số 513 ca tử vong và 4420 ca khỏi bệnh.
 • 21.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 21/04 tăng thêm 5.642 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 52.763 ca. Có tổng số 456 ca tử vong và 3873 ca khỏi bệnh.
 • 20.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 20/04 tăng thêm 4.268 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 47.121 ca. Có tổng số 405 ca tử vong và 3446 ca khỏi bệnh.
 • 19.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 19/04 tăng thêm 6.060 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 42.853 ca. Có tổng số 361 ca tử vong và 3291 ca khỏi bệnh.
 • 18.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 18/04 tăng thêm 4.785 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 36.793 ca. Có tổng số 313 ca tử vong và 3057 ca khỏi bệnh.
 • 17.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 17/04 tăng thêm 4.070 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 32.008 ca. Có tổng số 273 ca tử vong và 2590 ca khỏi bệnh.
 • 16.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 16/04 tăng thêm 3.448 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 27.938 ca. Có tổng số 232 ca tử vong và 2304 ca khỏi bệnh.
 • 15.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 15/04 tăng thêm 3.388 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 24.490 ca. Có tổng số 198 ca tử vong và 1986 ca khỏi bệnh.
 • 14.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 14/04 tăng thêm 2.774 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 21.102 ca. Có tổng số 170 ca tử vong và 1694 ca khỏi bệnh.
 • 13.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 13/04 tăng thêm 2558 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 18.328 ca. Có tổng số 148 ca tử vong và 1470 ca khỏi bệnh.
 • 12.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 12/04 tăng thêm 2186 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 15.770 ca. Có tổng số 130 ca tử vong và 1291 ca khỏi bệnh.
 • 11.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 11/04 tăng thêm 1667 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 13.584 ca. Có tổng số 106 ca tử vong và 1045 ca khỏi bệnh.
 • 10.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 10/04 tăng thêm 1786 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 11.917 ca. Có tổng số 94 ca tử vong và 795 ca khỏi bệnh.
 • 09.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 09/04 tăng thêm 1459 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 10.131 ca. Có tổng số 76 ca tử vong và 698 ca khỏi bệnh.
 • 08.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 08/04 tăng thêm 1175 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 8672 ca. Có tổng số 63 ca tử vong và 580 ca khỏi bệnh.
 • 07.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tính đến sáng ngày 07/04 tăng thêm 1154 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 7497 ca. Có tổng số 58 ca tử vong và 494 ca khỏi bệnh.
 • 06.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 06/04 tăng thêm 954 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 6343 ca. Có tổng số 47 ca tử vong và 406 ca khỏi bệnh.
 • 05.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 05/04 tăng thêm 658 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 5389 ca. Có tổng số 45 ca tử vong và 355 ca khỏi bệnh. 
 • 04.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 04/04 tăng thêm 582 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 4731 ca. Có tổng số 43 ca tử vong và 333 ca khỏi bệnh.
 • 03.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 601 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 4149 ca. Có tổng số 34 ca tử vong và 281 ca khỏi bệnh.
 • 02.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 771 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 3548 ca. Có tổng số 30 ca tử vong và 235 ca khỏi bệnh.
 • 01.04 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 440 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 2777 ca. Có tổng số 24 ca tử vong và 190 ca khỏi bệnh.
 • 31.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 500 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 2337 ca. Có tổng số 17 ca tử vong.
 • 30.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga ngày 30/03 tăng thêm 302 trong 24 giờ, nâng tổng số lên thành 1.836 ca.
 • 29.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 270 trong 24 giờ, nâng tổng số lên 1.534 ca, trong đó 1014 ca ở Moscow. Có 4 người tử vong trong ngày hôm qua nâng tổng số tử vong lên thành 8 người. 
 • 28.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 228 trong 24 giờ, nâng tổng số lên 1.264 ca. 49 ca khỏi bệnh đuwjc xuất viện. • 27.03 - Số ca nhiễm nCoV tại Nga tăng thêm 196 trong 24 giờ, nâng tổng số lên 1.036 ca, trong đó có bốn người chết.
 • Ngày 26/3, Nga đã ghi nhận thêm 182 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số đó 136 người tại Moscow, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 840.
 • Ngày 25/3, Nga đã ghi nhận thêm 163 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số đó 120 người tại Moscow, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 658.
 • Ngày 24/3, Nga đã ghi nhận thêm 57 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong số đó 28 người tại Moscow, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 495. Thủ đô hiện chiếm hơn một nửa số trường hợp nhiễm COVID-19 được phát hiện - 290 trên 495. Các khu vực còn lại có số lượng bệnh nhân lớn nhất: Khu vực Matxcơva - 35; Petersburg - 21; Vùng Sverdlovsk - 13; Vùng Samara - 10
 • Ngày 23/3, Nga đã ghi nhận thêm 71 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên 438. Đây là mức tăng cao nhất trong ngày tại Nga.
 • Ngày 22/3 - Liên bang nga có thêm 61 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 367 người.
 • Ngày 21/3 - "Liên bang nga có thêm 53 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 306 người.
 • Ngày 20/3 - "Liên bang nga có thêm 54 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 253 người. Hầu hết các trường hợp nhiễm coronavirus mới trong ngày được phát hiện ở Moscow: 33 người. Sáu người bị bệnh ở Yakutia, bốn người ở St. Petersburg và vùng Samara, hai người ở vùng Kirov và Novosibirsk. Tại tỉnh Moscow, khu vực Ulyanovsk và Tyumen - mỗi nơi có 1 bệnh nhân.
 • Ngày 19/3 - "Liên bang nga có thêm 53 trường hợp nhiễm COVID-19 nâng tống số trường hợp lên thành 199 người. Trong số này, 188 là công dân nga và 11 là người nước ngoài. Cùng trong ngày Nga công bố có người chết đầu tiên từ COVID-19, nhưng sau đó chính thức phủ nhận với lý do người chết bởi nguyên nhân bệnh lý khác. 
 • Ngày 18/3 - "Liên bang nga hiện có 147 trường hợp nhiễm COVID-19. Trong đó 31 người tại Moscow, 1 tại tỉnh Tomsk và 1 tại tỉnh Novosibirsk.
 • Ngày 17/3 - "Liên bang nga hiện có 114 trường hợp nhiễm COVID-19 tại 26 tỉnh. Trong đó 5 người đã bình phục và ra viện, 109 người đang trong bệnh viện. 106 người trong số có bệnh dạng nhẹ, không có triệu chứng nào", Phó Thủ Tướng Nga nói. 
 • Ngày 16/3, Nga công bố có 93 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Số người bị cách ly y tế để theo dõi là 15 ngìn người.
 • Ngày 15/3, Nga đã ghi nhận thêm 4 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 63 trường hợp. 4 bệnh nhân đều về Nga từ các nước có dịch bệnh.
 • Ngày 14/3, Nga đã ghi nhận thêm 14 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 59 trường hợp. 
 • Ngày 13/3, Nga đã ghi nhận thêm 11 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 45 trường hợp. Trong số đó 42 có người Nga, 2 - Trung Quốc, 1 - Ý.
 • Ngày 12/3, Nga đã ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 34 trường hợp.

Chỉ tính riêng ngày 12/3, Nga đã ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 34 trường hợp, trong đó riêng thủ đô Moscow là 19 ca mắc.

Theo Cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch Covid-19 Liên bang Nga, trong số 6 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 có 4 người ở Moscow, một người ở tỉnh Krasnodar, một người ở tỉnh Kaliningrad.

Theo điều tra dịch tễ học, trong hai tuần gần đây, những công dân này đều đến thăm các quốc gia đã ghi nhận bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tính đến 12/3, Liên bang Nga đã phát hiện 34 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó gồm 31 công dân Nga đã trở về từ nước ngoài, hai công dân Trung Quốc, một công dân Italy. Tổng cộng đã có 6 người đã khỏi bệnh và xuất viện, gồm hai công dân Trung Quốc, một công dân Nga trở về từ Italy, ba công dân Nga sơ tán khỏi tàu Diamond Princess ở Nhật Bản./.BÀI VIẾT LIÊN QUAN