Vietnews.ru

Bệnh viện truyền nhiễm mới ở Moscow đã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên (Video)

Bệnh viện truyền nhiễm mới ở Moscow đã sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân đầu tiên (Video)

Theo Msn.comBÀI VIẾT LIÊN QUAN