Vietnews.ru

Chernobyl: Khu vực Cấm quanh lò hạt nhân là thiên đường cho động vật

Xem thêm:

Khi loài nguời từ bỏ khu vực Chernobyl sau thảm họa nổ lò phản ứng hạt nhân, động vật hoang dã chuyển tới đây sống.

Mặc dù độ phóng xạ vẫn ở mức nguy hiểm cao cho con người, động vật lại phát triển rất tốt.

Nhiều loài trước đây chưa từng sống ở đây nay cũng có mặt.

Cùng gặp nhà nghiên cứu đã quay phim tài liệu về cuộc sống của các loài động vật hoang dã ở đây.

Theo BBCBÀI VIẾT LIÊN QUAN