Vietnews.ru

Lần đầu tiên sau 7 năm, chi tiêu cho nền kinh tế ở Nga sẽ vượt chi phí cho quốc phòng

Lần đầu tiên sau bảy năm, chi ngân sách quốc phòng liên bang của Nga vào năm 2021 sẽ giảm xuống dưới mức chi cho hạng mục "Kinh tế Quốc dân". Trong tỷ trọng GDP, chi tiêu quốc phòng sẽ giảm xuống mức tối thiểu kể từ năm 2011.

Vào năm 2021, các khoản chi ngân sách liên bang thuộc hạng mục "Quốc phòng" lần đầu tiên kể từ năm 2014 sẽ giảm xuống dưới các khoản chi trong mục "Kinh tế quốc dân", dẫn từ bản giải trình cho dự thảo ngân sách trong ba năm. Năm tới, chi tiêu quốc phòng sẽ là 3,11 nghìn tỷ rúp. (14,5% tổng chi tiêu), chi tiêu kinh tế quốc dân - 3,37 nghìn tỷ rúp. (15,7%).

Chi tiêu cho nền kinh tế quốc dân năm 2021 sẽ tăng 19% so với kế hoạch được đưa ra trước đại dịch. Các mảng tăng chi tiêu bao gồm tăng phân bổ cho lĩnh vực đường bộ, công nghệ thông tin vũ trụ, trợ cấp cho các nhà sản xuất máy nông nghiệp, công ty cho thuê máy móc, các hãng hàng không, mở rộng khả năng tiếp cận của các doanh nghiệp nhỏ đến với nguồn vốn ưu đãi, v.v.

Lần cuối cùng trước đó, chi tiêu Kinh tế Quốc dân bỏ xa Quốc phòng vào năm 2014 - hơn 3 nghìn tỷ rúp. so với 2,5 nghìn tỷ rúp. Về bản chất đây chỉ là vấn đề kỹ thuật: hơn 800 tỷ rúp chi bổ sung vốn hóa ngân hàng thông qua Cơ quan bảo hiểm tiền gửi đã được chuyển qua mục “Kinh tế quốc dân”.

Chi tiêu quốc phòng bắt đầu tăng vào năm 2012 do chương trình tái vũ trang và hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng quy mô lớn. Sau đó, và cho đến năm 2018, các chi tiêu này đã vượt 3% GDP hàng năm, cao nhất là 4,4% GDP vào năm 2016 (do các khoản vay ngân hàng của ngành công nghiệp quốc phòng được chính phủ bảo lãnh trả trước hạn). Trong năm 2018–2019, chi tiêu quốc phòng một lần nữa giảm xuống dưới 3 nghìn tỷ rúp mỗi năm (3% GDP) trong bối cảnh các đơn đặt hàng quốc phòng ở mức cao điểm. Trong giai đoạn 2021-2023, chính phủ đã phê duyệt việc tối ưu hóa chương trình vũ khí của nhà nước thông qua việc cắt giảm 5% chi tiêu.

Theo RBCBÀI VIẾT LIÊN QUAN