• Nga thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu nhà nước thống nhất, thu thập thông tin từ 800 nguồn
  0 99
  Nga thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu nhà nước thống nhất, thu thập thông tin từ 800 nguồn

  Đến năm 2022, một hệ thống quản lý dữ liệu quốc gia thống nhất sẽ bắt đầu hoạt động tại Liên bang Nga. Hệ thống này sẽ thu thập thông tin từ nhiều tài nguyên thông tin nhà nước khác nhau. Hiện nay đã có kế hoạch tiến hành một thử nghiệm để tự động hoá danh sách bầu cử và tạo ra hồ sơ kỹ thuật số của công dân.

  Chi tiết ...
 • Tỷ giá RUB-VND

  Tin tức trong ngày