Vietnews.ru

Nga đã có Luật về quản lý tiền kỹ thuật số

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một đạo luật về quản lý các tài sản tài kỹ thuật số và tiền điện tử. Tài liệu được công bố trên cổng thông tin chính thức về pháp lý Nga vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 7.

Luật định nghĩa về các khái niệm tiền kỹ thuật số. Do đó, tiền kỹ thuật số là một tập hợp dữ liệu điện tử có thể được chấp nhận như một phương tiện thanh toán, không phải là đơn vị tiền tệ của Liên bang Nga hoặc nhà nước nước ngoài, cũng như để đầu tư. Trên lãnh thổ của Nga, nghiêm cấm sử dụng tiền kỹ thuật số trong gia dịch thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ.

Tài sản tài chính kỹ thuật số (token) - quyền kỹ thuật số, bao gồm khiếu nại tiền tệ, khả năng thực hiện quyền đối với chứng khoán vốn, quyền tham gia vốn của Công ty cổ phần ngoài công lập, quyền yêu cầu chuyển nhượng chứng khoán vốn, được quy định trong quyết định về vấn đề CFA. Công dân sẽ có thể mua chúng từ các tổ chức tín dụng, nhưng chỉ khi chúng được ban hành trong khuôn khổ luật pháp Nga. Người Nga cũng sẽ có thể mua các tài sản kỹ thuật số được ban hành bên ngoài luật pháp của Nga, nhưng chỉ trên các nền tảng nước ngoài.

Vào ngày 22 tháng 7, luật này đã được Duma Quốc gia thông qua.

Vào giữa tháng 6, một số chuyên gia được phỏng vấn bởi Izvestia nói rằng, dựa trên các sáng kiến ​​lập pháp, sẽ rất khó để cho phép mua bán chính thức tiền điện tử ở Nga trong các thủ tục thực thi.

Theo IzvestiaBÀI VIẾT LIÊN QUAN